Friday, April 20, 2007

Fiskolja och omega-3Fiskolja tillverkas av feta fiskar. Fiskoljan innehåller nyttiga långkedjade fleromättade omega-3-fettsyror vilka förebygger och lindrar en lång rad sjukdomar. Omega-3 är bl.a. viktigt för hjärt- och kärlhälsa, hjärnans hälsa och för att hålla ögat friskt.

Fiskolja uppmärksammades som hälsosamt när en grupp forskare upptäckte eskimåernas goda hjärthälsa. Eskimåerna avled sällan i hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med västvärlden trots att de åt stora mängder fett. Det gav upphov till teorin att olika sorters fett och fettsyror hade olika inverkan på kroppen.

De långkedjade fleromättade omega-3 fettsyrorna antogs kunna vara positiva för hälsan medan indikationer fanns på att de mättade fettsyrorna var riskabla.

Norge åt mindre omega-3 i kosten och blev sjukare

I fiskenationen Norge gick motsvarande samband att se. I början av 1900-talet övergav stora delar av befolkningen den traditionella fiskrika kosten. Istället åt man mer av mejeriprodukter och kött med höga halter av mättade fettsyror.

Samtida statistik visade att schizofreni, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar ökade kraftigt. När andra världskriget kom blev det svårt att få tag på margarin och befolkningen återgick till fisk från havet.

Den nya ökningen av fiskkonsumtion gjorde att sjukdomarna minskade med 50%. Efter kriget gick fiskkonsumtionen återigen ner och sjukdomarna ökade. När befolkningen åt en kost med en hög andel av de fleromättade omega-3-fettsyror blev man friskare. När de istället åt en kost med mycket mättatfett blev de sjukare.


Djuphavsfisk innehåller mest omega-3

De nyttiga långkedjade fleromättade omega-3-fettsyrorna som står för effekten finns i fet fisk. Fet fisk simmar på djupt vatten där det är kallt. Den höga halten av de långkedjade omega-3-fettsyrorna EPA och DHA håller djuphavsfisken rörlig i de låga temperaturerna.

En högre andel inlagrat omega-3 hos människan ger även oss lite mer elastiska, mjuka och bättre lämpade för att klara lägre temperaturer.

Omega-3 hjälper vid störningar i hjärnan

Enligt en relativt ny teori kan fiskolja ha varit betydelsefull för vår utveckling till modern människa. Teorin går ut på att när "apmänniskan" med sin mindre hjärna började äta fisk gjorde detta det möjligt för hjärnan att växa sig tre gånger större till dagens storlek.

Teorins förespråkare menar att fiskoljan inte bara ökade storleken på hjärnan utan förbättrade hjärnans funktion per gram hjärnsubstans. Studier visar att andelen av olika fettsyror i fisk ligger närmare vår hjärna än andra möjliga källor.

Andra fettkällor av rätt typ innehåller kanske inte tillräckligt med omega-3 för kunna tillåta utveckling av vår hjärna.

Teorin är inte ensam rådande och kanske kan framtiden utvisa om den stämmer eller inte. En del menar att vi kanske åt hjärnan från djur. Vissa fröer innehåller även rikligt av kortkedjade omega-3-fettsyror som kan omvandlas till långkedjade i vår kropp. Detta gäller bl.a. hampa- och linfrö. Tidiga människor bör ha ätit rikligt av nötter och fröer.

Modern för över omega-3 till fostret

Under graviditetens sista månader förs stora mängder omega-3-fettsyror över från modern till fostret just för att möjliggöra utvecklingen av hjärnan. Processen fortsätter under amningen genom att mjölken är rik på en långrad viktiga fettsyror.

Undersökningar har visat att mängderna som överförs är så pass stora att moderns hjärna tillfälligt kan minska lite i vikt. Under graviditeten är det därför viktigt att äta en kost rik på alla viktiga näringsämnen.


Värt att tänka på är att mycket av den fisk som säljs, liksom troligen en del fiskolja, innehåller miljögifter. Miljögifterna är skadliga både för modern och fostret. Det räcker därför inte bara att tänka på kosten. Dessutom krävs att du är mycket observant i butiken.

Fiskolja och omega-3 är bra vid störningar i hjärnan

Fiskolja har visat sig kunna förebygga och minska sjukdomar och handikapp lokaliserade till hjärnan och nervsystemet.

Fiskoljan har visat sig kunna lindra depression eller att brist kan spela in när depression utvecklas. Det är ingen mirakeleffekt för den som har varit svårt sjuk men kan komplettera annan medicin och behandling. En del upplever att de kan ta lägre doser av antidepressiv medicin.

Det kan ta lång tid för effekten att inträda. Räkna med upp till fyra månader.

Fiskolja har visat sig ha en effekt för att förebygga och lindra demens när denna är orsakad av blodkärlsförändringar samt Alzheimer.

Barn med inlärningsproblem presterar bättre efter tillskott av fiskolja. I en undersökning fick fyra av tio barn bättre resultat efter tillskott. Barnen var mellan 6 och 11 år och hade koordinations-, koncentrations- och läs- och skrivsvårigheter.

I en undersökning fick barn med dyslexi två kapslar med fiskolja tre gånger dagligen. Kontrollgruppen fick placebo. Läkarna kände inte till vilka som fick den riktiga medicinen. Efter sex månader hade läsförmågan förbättrats hos gruppen som fick fiskolja. Tredjeklassare som läste på samma nivå som första klassarna gick upp på normal nivå.

Funktionshindret ADHD kan orsakas av att hjärnan inte klarar av att frisätta dopamin korrekt. Dopamin är en av våra viktigaste signalsubstanser i hjärnan. Normalt behandlas detta funktionshinder med ämnen som är besläktade med amfetamin. Längst erfarenhet finns av Ritalin (met-amfetamin) men moderna varianter som är svårare att missbruka används i framför allt USA. Dessa har en dokumenterat god effekt och kan ge ökad koncentrationsförmåga.


Kosten har har stor betydelse och kan lindra symptom på ADHD. Viktigast är att äta rikligt med fiskolja och omega-3 eftersom ett ganska stort antal undersökningar visat att de kan ge effekt. Detta är viktigt nu när vården för mentalt funktionshinder har prioriterats ner och väntetiden för behandling är lång.

Fiskolja och omega-3 förebygger hjärt- och kärlsjukdomar

Fisk innehåller fleromättade fettsyror som omega-3. Omega-3-fettsyror är centrala för hjärtats hälsa. Fiskolja minskar risken för hjärtstopp och blodpropp i hjärnan med hälften och minskar risken för slaganfall med 40%.

Vid blodpropp i hjärnan kan skadorna mindre omfattande än om man inte äter fiskolja.

Fiskolja har positiv effekt vid kärlkramp och vid vissa typer av störningar i hjärtats rytm. I den italienska GISSI-studien från 1999 visade man att dödligheten hos män som överlevt blodpropp i hjärtat minskade radikalt med fiskolja.

Flera olika mekanismer har föreslagits stå för denna skyddande effekten:

 1. Minskad åderförkalkning.
 2. Färre hjärtrytmrubbningar.
 3. Motverkar proppbildning och gör blodet mer lättflytande.
 4. Blodtryckssänkning.
Troligen bidrar alla till effekten.

Effekten mot åderförkalkning kan vara den viktigaste. Här finns flera intressanta effekter som bidrar...

 1. Sänkta nivåer triglycerider. Effekten är jämförbar med den medicin som fås på recept.
 2. Förbättrad kärlelasticitet.
 3. Mindre bildning av fria radikaler.
 4. Effekt mot förhöjt HDL-kolesterol ("ont kolesterol").
 5. Större men mindre täta LDL-partiklar ("bra kolesterol").
 6. Förbättrad kärlfunktion.
 7. Minskad bildning av kärlsammandragande tromboxan A2.
 8. Mindre aktivering blodplättar.

Det har konstaterats att svenskar som dör i hjärtsjukdomar har lägre halter av omega-3 i hjärtat än vad som är normalt hos övriga. Olika studier har visat att dödligheten av hjärt- och kärlsjukdom kan sänkas med 20 - 30% genom tillskott av fiskolja.

Faktiskt kan en anledning till att hjärtdöd blivit vanligt vara att vi de senaste 100 åren minskat vårt intag av omega-3 fettsyror med över 80%.

Fiskolja och omega-3 kan lindra inflammationssjukdomar

Ledsjukdomar och andra inflammationssjukdomar är sällsynta hos inuiter som äter en traditionell kost. Fettsyrorna som finns i fiskoljan omvandlas till hormonliknande ämnen som är anti-inflammatoriska. Dessa ger positiva förändringar i alla celler i kroppen och kan därför ha effekt vid en lång rad inflammationssjukdomar.

Även inflammatoriska förändringar i mage och tarm som magkatarr, crohn:s sjukdom och ulcerös kolit kan påverkas positivt av fiskolja. För reumatiska problem finns studier som visar att fiskoljan minskar ledstelhet och behovet av smärtmedicin.

Förutom den antiinflammatoriska effekten tros fiskolja även hämma nedbrytningen av ledbrox.

Övriga hälsofördelar av fiskolja och omega-3

Vissa mindre studier pekar på att fiskolja kan lindra premenstruella besvär. Fiskolja har visat sig förbättra sömnen.

Hormonterapi av kvinnor i övergångsåldern ökar mängden triglyceriderna. Eftersom fiskolja sänker mängden triglycerider kan fiskolja vara ett intressant komplement för att minska riskerna.

Dosering av fiskolja och omega-3

Vi kan få i oss tillräckligt med fiskolja genom att äta fet fisk som lax och makrill tre till sju gånger per vecka.

Är man äldre, tränar eller har ökad risk för en annan sjukdom där fiskoljan kan ha effekt (reumatism, inflammationssjukdommar, eksem, depression) bör man försöka få i sig 5 - 7 g fiskolja (om fiskoljan innehåller 32% EPA och DHA) per dag. För detta krävs normalt kosttillskott.

Antioxidanter i fiskolja och omega-3

Fiskoljan måste vara stabil, d.v.s. innehålla antioxiderande ämnen som E-vitamin. I annat fall härsknar fiskoljan och blir istället skadlig.

Av samma anledningen bör man äta rikligt av frukt, grönsaker och annan kost rik på antioxidanter. Detta gäller särskilt om man äter mycket fiskolja.

Förvaring av fiskolja och omega-3

Öppnade flaskor med fiskolja ska förvaras förslutna i kylskåp. Utsätt inte förpackningar med fiskolja för ljus.

Förvaras fiskoljan fel härsknar den och blir farlig.

Varningar, säkerhet och interaktion

Biverkningar i form av magbesvär såsom rapningar och lättare uppstötningar med fisksmak kan förekomma de första dagarna.

Äter man medicin som påverkar blodets förmåga att koagulera bör man först konsultera sin läkare eftersom fiskoljan har denna effekt.

Normalt kommer läkaren inte att rekommendera mot användning av fiskolja men doseringen av andra mediciner kanske behöver ändras eller följas upp.

Undvik fiskolja som kan innehålla miljögifter.

HÄLSA SKÖNHET BANTNING
1 comment:

John Apse said...

http://www.expressen.se/halsa/1.1752485/fiskolja-hjalper-inte-mot-depression