Friday, April 20, 2007

Omega-3 hjälper barn med depression

En studie gjord i Israel visar att omega-3-fettsyror hjälper barn som lider av depression. Sju av tio barn blev tydligt bättre.

Studien skedde vid Ben Gurion University of the Negev i Israel. 28 barn mellan sex till 12 år slumpades antingen till att behandlas med placebo eller omega-3-fettsyror.

Sju av tio barn som fick omega-3-fettsyror fick en kraftig förbättring (mer än 50%) av de depressiva symptomen efter behandling under en månad. I placebogruppen sågs ingen förbättring.

Fyra barn i gruppen som fick omega-3 uppvisade inga depressiva symptom alls efter behandlingen.

Inga relevanta biverkningar rapporterades.

Resultaten finns publicerade i American Journal of Psychiatry, juni 2006.

No comments: