Friday, April 20, 2007

Omega-3 hjälper barn med ADHD

132 barn med ADHD mellan sju och 12 år fick antingen kosttillskott eller placebo. Barnen delades in i grupperna slumpmässigt. Föräldrar, lärare och behandlande läkare kände inte till om barnet fick placebo eller kosttillskottet.

Under de första 15 veckorna av studien fick barnen i placebogruppen palmolja medan övriga fick ett kosttillskott med 3000 mg av omega-3 och omega-6. Förutom fleromättade fettsyror innehöll kosttillskottet de vanligaste vitaminerna och mineralerna som vi behöver dagligen i vår kost.

- Barnen i studien fick en kombination av fiskolja och jättenattljusolja. Efter 15 veckor rapporterade föräldrarna till barnen som fick kosttillskottet en reduktion av koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, oro och impulsivt beteende, medan dessa förbättringar inte gick att se i placebogruppen, berättar Natalie Sinn, i ett förberett uttalande, som genomfört forskningen åt University of South Australia och CSIRO Human Nutrition.

CSIRO stödjer forskningen i Australien

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) är ett stort statligt finansierat forskningsinstitutet i Australien med brett samarbete med näringslivet. Ett av deras fokusområden är just marinindustri och kopplingen mellan hälsa och havet.

Ännu bättre resultat efter 30 veckor

Efter 15 veckor fick placebogruppen kosttillskottet medan gruppen som fick kosttillskottet fortsatte den behandlingen.

- Efter att barnen i placebogruppen fick kosttillskottet under 15 veckor uppvisade de samma typ av förbättringar. Gruppen som fått kosttillskottet under hela beroenden uppvisade ytterligare förbättringar, berättar Sinn.

Kosttillskottet med fiskolja och jättenattljusolja

Kosttillskottet kom från leverantören Equazen Nutraceuticals som samarbetar med CSIRO. Det innehöll EPA, DHA, GLA och E-vitamin.

Analys av resultaten visade att tillskottet av vitaminer och mineral inte bidrog till effekten.

Ritalin är ett läkemedel mot ADHD

Ritalin är det vanligaste läkemedlet för behandling av ADHD. Läkemedlet innehåller Methylphenidate, som är ett centralstimulerande ämne som upptäcktes på 1950-talet. Ett väldokumenterat stöd finns för att Ritalin kan ha god effekt vid ADHD.

Methylphenidate kan vid felaktig användning orsaka beroende och ämnet är utbytbart som missbrukssubstans för amfetamister. Vid korrekt och försiktig behandling av ADHD finns inget stöd för beroenderisker.

Det har emellertid förekommit rapporter om att ungdomar väljer att krossa tabletterna och sniffa dem genom näsan. Vid sådan användning finns risk för beroende och andra svåra biverkning. Kontroll över läkemedlet av föräldrar är därför nödvändigt.

Fiskolja är bättre än Ritalin

Forskarna jämförde effekten av Ritalin med den effekt som kosttillskottet hade. Resultatet visade att kosttillskottet hade bättre jämfört med Ritalin efter 30-veckors behandling med kosttillskottet.

No comments: