Friday, April 20, 2007

studenter fick fiskolja omega-3

Tonåringar vid Fleetwood Sports College i Lancashire fick tillskott av fiskolja under 12 veckor innan examensskrivningarna. Resultaten blev de bästa i Fleetwood Sports College historia. Framför allt förbättrades läs- och skrivförståelsen.

GCSE (General Certificate of Secondary Education) är en examen för skolbarnen i England, Nordirland och Wales (jämförbart system finns i Skottland) som de skriver när de är 14 - 16 år. GCSE är på väg att ersättas med ett betygsdrivet system motsvarande vårt avgångsbetyg från högstadiet.

GCSE mäter kunskap och prestation

Det intressanta med GCSE är att det eftersom det är ett examenssystem inte bara visar den samlade kunskapen utan också hur god studentens prestationsförmåga är vid tillfället när proven skrivs.

Studenterna fick fiskolja

För att se vilken effekt extra tillskott av omega-3 kan ha på prestationsförmågan fick mer än 200 studenter vid Fleetwood Sports College i Lancashire tillskott med fiskolja. Studenterna fick bättre GCSE-resultat än någonsin tidigare i skolans historia.

Fiskolja under 12 veckor

Studenterna fick en dos av fiskolja dagligen under 12 veckor innan examensskrivningen. Många av studenterna åt för lite fetfisk som fiskolja hittas naturligt i.

Fiskolja gav bättre läs- och skrivförmåga

Exakt vad som hade förbättrats undersöktes djupare hos 23 elever varav sju pojkar och 16 flickor. Undersökningen visade att de had eförbättrats med 79% i skriv- och läsförståelse.

Tidigare forskning har också visat att fiskolja kan förbättra läs- och skrivförståelse. Fiskolja har vidare visat sig normalisera koncentrationsförmågan hos barn- och ungdomar med ADHD. Läs Hälsoblad: Fiskolja för mer information.

Fleetwood Sports College tog själva initiativ till att testa fiskolja, men forskningen leddes av Dr Amanda Kirby från University of Wales.

No comments: